centuple اسلحه سوریه میلیون تروریست عربستان

centuple: اسلحه سوریه میلیون تروریست عربستان کارخانه ارتش سوریه تروریست ها بلغارستان گروههای تروریستی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید. 

آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

عراقچی: آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود

عبارات مهم : بازگشت

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید.

سید عباس عراقچی در گفت وگو با ایسنا در مورد اوضاع برجام و این که در صورت خروج آمریکا از برجام چه برنامه ای در دستور کار دارید، اظهار کرد: در هر دو صورت که آمریکا از برجام خارج بشود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود و تدابیر خاص ای در نظر داریم.

وی افزود: جهت همه سناریوها گزینه های خودمان را آماده کردیم.

آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال بازگشت به پیش از برجام وجود دارد، تصریح کرد: هر احتمالی وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید. 

واژه های کلیدی: بازگشت | عراقچی | آمریکا | سید عباس عراقچی | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog