centuple اسلحه سوریه میلیون تروریست عربستان

centuple: اسلحه سوریه میلیون تروریست عربستان کارخانه ارتش سوریه تروریست ها بلغارستان گروههای تروریستی

فشارها به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران علنی شد / تصویر العمل عضو شورای شهر به بیانات دادستان

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به بیانات دادستان گفت: فشارها به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران علنی شد. تصویر العمل..

ادامه مطلب

در برج مراقبت! , استخدام مسافر جامانده از پرواز

ملاک؛ شایسته سالاری هست؛ ولی به جز یکی دو هاله نور و معجزه قرن و ژن خوب(آنهم به گفته خودشان) نه سالارهای مان شایسته از آب درآمدند و نه شایسته های م..

ادامه مطلب

جولان مسافرکش‌های غریبه در پایتخت

تهران به بهشت مسافرکش‌های شخصی تبدیل شده است بود ولی این روزها مسافرکش‌های شهرستانی نیز با آمدن به خیابان‌های شلوغ پایتخت سهم خود را از این بهشت مسافران طل..

ادامه مطلب